Rapport inifrån Purjokliniken III

Höll på att flippa ur men coolat ner nu efter att vårdarna gett mig AntaPurj.

Alltså. Dr Gardner lyckades ju, tack vare fytoliterna, härleda purjon så långt bak som till Neanderthalarnas era. Frågan är om det finns bevis för ännu tidigare purjoexistens? Fler än vi har tydligen spekulerat i de banorna …