Med purjon in i framtiden

Vilken lisa för själen det är att, inifrån Purjokliniken, få följa Dr Gardners forskning. Det visar sig att även astronauterna på ISS är förtjusta i purjolök!

“I min forskning har jag hittills varit fokuserad på arkeologiska aspekter av purjolök. Men det är också intressant hur populär denna växt är även i rymdåldern. På bilden ser vi besättningen på rymdstationen ISS, i tyngdlöst tillstånd, förevisa delar av den skaffning de har ombord.

Tyngdlös purjo!

För övrigt har jag upptäckt att det finns Purjologifakulteter – Leekology på engelska – på vissa framstående universitet.

Med institutioner för de växande subdisciplinerna. Och jag hittade en studentnättidning med skvaller från den världen!

Vilken framsynt man Kung Magnus Fermin Purjo varit! Nu väl rehabiliterad från att bli överväldigad till sund purjomani?”

— Dr Gardner

Dr Gardner

Kära Purjaner!
Jag ber att få presentera Dr Gardner, min Purjo in Crime tillika Propagandaminister i Purje Rike (Purige), utan vilken alla de arkeologiska och medicinska rön som framkommit föllo i glömska.

Häll Purjo!

PURJOARKEOLOGI VI

Nej, dra mig baklänges på en tallpinnehelikopeter!
Enligt Dr Gardners rön har man funnit fytoliter mellan tänderna på lämningar som kan vara flera hundra tusen år gamla. Indicier som indikerar att purjolöken har en långt äldre historia än vi hittills känt till.

“Kan man komma djupare – längre bort i historien?

Bilden visar röd pil till en käke som hittats i Goyetgrottan i Belgien i vilken man fann purjofytoliter mellan två tänder.

Uppfattningen att våra avlägsna släktingar neanderthalarna (levde 350 000 – 30 000 år sedan) bara åt kött och inga vegetabilier har reviderats de senaste åren efter att man funnit spår av växter i fossilerade koproliter (förstenad avföring) i neanderthalgrottor, och fytoliter. Som vissa växter – bland annat purjo har – små kristaller av kiseldioxid i sina celler som inte bryts ned utan bildar fossil vilket kommit till nytta i växtarkeologin.

Vissa av växterna som neanderthalare åt är typiska för sentida och modern kost som dadelpalm (Phoenix spp.), kokta grönsaker och sådana gräsfrön som är besläktade med vete.

Neanderthalarna och våra direkta förfäder blandades och neandertalarnas arvsmassa finns kvar hos européer och östasiater. 1,5-2,1% av arvsmassan är neanderthalgener.

Att kokning använts för att göra växterna lättare att bryta ned visar att neanderthalarna var mycket mer sofistikerade än vad vi känt till. Vi är inte bara genetiskt släkt med neanderthalarna – vi har ärvt deras matvanor och kokkonst!

Eller vad tror abdikerade Kung Magnus Fermin Purjo?”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI V

Än en gång bugar jag mig i stoftet inför Dr Gardners djupa kunskaper om purjolökens historia. Det synes som redan grottmänniskor vördade och kultiverade denna makalösa växt.

“Längre och längre bort i historien går det att komma!

Det verkar faktiskt till och med som om purjolöken redan hos jägar/samlar-folken hade en särställning. De världsarvsklassade grottmålningarna i Altamira (15000-12000 år f.kr.) innehåller avbildningar av purjolök. Även om mycket från denna tidiga paleolitiska tid av naturliga skäl är höljt i dunkel finns vissa indikationer på att den vilt växande purjon spelade en stor roll för de människor som då bebodde dessa grottor.

Mellan dessa människor (kallas Cro-Magnon) och oss finns inga fysiska skillnader men förstås skillnader i teknologi, kultur och diet. Inte så stora dietskillnader som man trott?

Går det att komma ännu längre bort i historien?

Abdikerade Kung Magnus Fermin Purjo”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI IV

Dr Gardner går från klarhet till klarhet i purjolökens historia! Nu har vi kommit långt bak i historien, till civilisationens vagga i Sumer-dalen där uppenbarligen purjon var ett naturligt inslag.

Redan de gamla sumererna odlade purjolök.

“Användningsområdena var många. Förutom som föda tycks purjon ha också ha använts rituellt – kanske på samma sätt som mer sentida hällristningar i Skandinavien antyder – eller till och med brukats som vapen då purjon ansågs ha magiska egenskaper och kunde användas för att kasta olycka och vanära över en fiende (sk purjokast).”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI III

Ytterligare forskningsrön från Dr Gardner som jag bara inte kan undanhålla er, kära Purjaner.

Tänk att t o m Tutankhamun var tokig i purjo! Vem hade kunnat ana?

“Apropå Egypten. Tydligen var Tutankhamun omåttligt förtjust i purjo vilket förevigats i denna staty i guld som finns att beskåda på Egyptiska Muséet i London.”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI II

WOW!

Dr Gardner kommer här med ytterligare rön angående purjolökens varande i historien! Redan i det gamla Egyptien hade uppenbarligen purjon en upphöjd position om man får tro inskriptionerna inuti pyramiderna.

Jag. Är. Chockad. Och måste bara dela detta.

Vad sa ni nu Anna Asklöf Paola Drago Monéus Arash Vatankhah Magnus Tyrgrim Lob Bengtson Starchild Jda m fl Purjaner?!

PURJOARKEOLOGI II

“Hittade ikväll ett gammalt tidningsklipp och förstår plötsligt varför jag blir så engagerad av allt det här ståhejet som ”Kung Purjo” dragit igång. I min ungdom forskade jag i egyptologi och noterade att inskriptionerna inne i pyramiderna skildrade såväl vardagsbestyr som djur och växter. Hade sånär glömt bort den här intervjun i någon internationell facktidskrift.”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI I

PURJO-FLASH!

Kung Purjo har ju, som vi alla vet, abdikerat. Men nu visar det sig, genom Dr Ann Gardners idoga forskning, att det framkommit mycket intressanta historiska rön som jag helt enkelt inte kan undanhålla er, kära Purjaner!

“Kung Purjo har som bekant abdikerat men själv kan jag inte släppa ämnet. Det finns för mycket kvar att utröna kring den mytiska och hälsosamma lökväxten purjo. Och internet är ju som bekant en aldrig sinande källa till kunskap. Därför vill jag gärna dela med mig av det jag funnit i min forskning.

BILD ETT – bland annat har jag granskat hällristningar från bronsåldern i Tanumshed. Klimatet var vid denna tidpunkt så gynnsamt att purjolöken kunde odlas ända upp i det som idag är norra Götaland. På bilden avbildas en s k lökkamp mellan två klanhövdingar.

BILD TVÅ – purjohistorien har ju mest sysslat med purjo i dieten, välkänt sedan antika Egypten och Mesopotamien, och från romartiden som hälsobringande.

Med vilken roll spelade PURJON i riten? Vann mannen med längsta purjon eller den som slaknade sist?

Vilken sorts riter kan det då ha handlat om?

Många tack till abdikerade Kung Magnus Fermin Purjo!”

— Dr Gardner