Purjo Jima

När amerikanerna under andra världskriget erövrat Iwo Jima firade de segern med att plantera en japansk jättepurjo som de fått som krigsbyte vid en tidigare skärmytsling med japanerna vid Okinawa. 

Emellertid ansågs tilltaget vara en opatriotisk PR-katastrof varför purjon på bilden senare retuscherades och ersattes av USA:s flagga. 

Dela:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *