Purjon framför allt

Idag är det på dagen ett kvartal, alltså tre månader, sedan jag intet ont anande publicerade en bild på min lunchtallrik – fiskbullar med bl a purjolök.

Sedan dess har det här vansinniga konstprojektet vuxit till den grad att Kung Purjo efter en tid fann sig nödgad abdikera för att genomgå (en misslyckad) detox å Purjokliniken i Blattnicksele. Lyckligtvis höll Propagandaminister i Purige Rike, Dr Gardner, fanan högt tills dess att Kungen återvände för att återta tronen och dubba Gardner Professor vid Vetenskapsministeriet samt även utse en chefsteolog, tillika biskop, dubbad Sir Urban.

Med andra ord, the show goes on så länge det finns Purjaner som uppskattar purjomanin.

In Purigo Veritas

PURJOARKEOLOGI VI

Nej, dra mig baklänges på en tallpinnehelikopeter!
Enligt Dr Gardners rön har man funnit fytoliter mellan tänderna på lämningar som kan vara flera hundra tusen år gamla. Indicier som indikerar att purjolöken har en långt äldre historia än vi hittills känt till.

“Kan man komma djupare – längre bort i historien?

Bilden visar röd pil till en käke som hittats i Goyetgrottan i Belgien i vilken man fann purjofytoliter mellan två tänder.

Uppfattningen att våra avlägsna släktingar neanderthalarna (levde 350 000 – 30 000 år sedan) bara åt kött och inga vegetabilier har reviderats de senaste åren efter att man funnit spår av växter i fossilerade koproliter (förstenad avföring) i neanderthalgrottor, och fytoliter. Som vissa växter – bland annat purjo har – små kristaller av kiseldioxid i sina celler som inte bryts ned utan bildar fossil vilket kommit till nytta i växtarkeologin.

Vissa av växterna som neanderthalare åt är typiska för sentida och modern kost som dadelpalm (Phoenix spp.), kokta grönsaker och sådana gräsfrön som är besläktade med vete.

Neanderthalarna och våra direkta förfäder blandades och neandertalarnas arvsmassa finns kvar hos européer och östasiater. 1,5-2,1% av arvsmassan är neanderthalgener.

Att kokning använts för att göra växterna lättare att bryta ned visar att neanderthalarna var mycket mer sofistikerade än vad vi känt till. Vi är inte bara genetiskt släkt med neanderthalarna – vi har ärvt deras matvanor och kokkonst!

Eller vad tror abdikerade Kung Magnus Fermin Purjo?”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI IV

Dr Gardner går från klarhet till klarhet i purjolökens historia! Nu har vi kommit långt bak i historien, till civilisationens vagga i Sumer-dalen där uppenbarligen purjon var ett naturligt inslag.

Redan de gamla sumererna odlade purjolök.

“Användningsområdena var många. Förutom som föda tycks purjon ha också ha använts rituellt – kanske på samma sätt som mer sentida hällristningar i Skandinavien antyder – eller till och med brukats som vapen då purjon ansågs ha magiska egenskaper och kunde användas för att kasta olycka och vanära över en fiende (sk purjokast).”

— Dr Gardner

PURJOARKEOLOGI II

WOW!

Dr Gardner kommer här med ytterligare rön angående purjolökens varande i historien! Redan i det gamla Egyptien hade uppenbarligen purjon en upphöjd position om man får tro inskriptionerna inuti pyramiderna.

Jag. Är. Chockad. Och måste bara dela detta.

Vad sa ni nu Anna Asklöf Paola Drago Monéus Arash Vatankhah Magnus Tyrgrim Lob Bengtson Starchild Jda m fl Purjaner?!

PURJOARKEOLOGI II

“Hittade ikväll ett gammalt tidningsklipp och förstår plötsligt varför jag blir så engagerad av allt det här ståhejet som ”Kung Purjo” dragit igång. I min ungdom forskade jag i egyptologi och noterade att inskriptionerna inne i pyramiderna skildrade såväl vardagsbestyr som djur och växter. Hade sånär glömt bort den här intervjun i någon internationell facktidskrift.”

— Dr Gardner