PURJOARKEOLOGI VI

Nej, dra mig baklänges på en tallpinnehelikopeter!
Enligt Dr Gardners rön har man funnit fytoliter mellan tänderna på lämningar som kan vara flera hundra tusen år gamla. Indicier som indikerar att purjolöken har en långt äldre historia än vi hittills känt till.

“Kan man komma djupare – längre bort i historien?

Bilden visar röd pil till en käke som hittats i Goyetgrottan i Belgien i vilken man fann purjofytoliter mellan två tänder.

Uppfattningen att våra avlägsna släktingar neanderthalarna (levde 350 000 – 30 000 år sedan) bara åt kött och inga vegetabilier har reviderats de senaste åren efter att man funnit spår av växter i fossilerade koproliter (förstenad avföring) i neanderthalgrottor, och fytoliter. Som vissa växter – bland annat purjo har – små kristaller av kiseldioxid i sina celler som inte bryts ned utan bildar fossil vilket kommit till nytta i växtarkeologin.

Vissa av växterna som neanderthalare åt är typiska för sentida och modern kost som dadelpalm (Phoenix spp.), kokta grönsaker och sådana gräsfrön som är besläktade med vete.

Neanderthalarna och våra direkta förfäder blandades och neandertalarnas arvsmassa finns kvar hos européer och östasiater. 1,5-2,1% av arvsmassan är neanderthalgener.

Att kokning använts för att göra växterna lättare att bryta ned visar att neanderthalarna var mycket mer sofistikerade än vad vi känt till. Vi är inte bara genetiskt släkt med neanderthalarna – vi har ärvt deras matvanor och kokkonst!

Eller vad tror abdikerade Kung Magnus Fermin Purjo?”

— Dr Gardner

Dela:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *