PURJOARKEOLOGI V

Än en gång bugar jag mig i stoftet inför Dr Gardners djupa kunskaper om purjolökens historia. Det synes som redan grottmänniskor vördade och kultiverade denna makalösa växt.

“Längre och längre bort i historien går det att komma!

Det verkar faktiskt till och med som om purjolöken redan hos jägar/samlar-folken hade en särställning. De världsarvsklassade grottmålningarna i Altamira (15000-12000 år f.kr.) innehåller avbildningar av purjolök. Även om mycket från denna tidiga paleolitiska tid av naturliga skäl är höljt i dunkel finns vissa indikationer på att den vilt växande purjon spelade en stor roll för de människor som då bebodde dessa grottor.

Mellan dessa människor (kallas Cro-Magnon) och oss finns inga fysiska skillnader men förstås skillnader i teknologi, kultur och diet. Inte så stora dietskillnader som man trott?

Går det att komma ännu längre bort i historien?

Abdikerade Kung Magnus Fermin Purjo”

— Dr Gardner

Dela:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *